ÅHLÉNS CITY

Fotografering för Cardi Belysning som gjort projektering, ljusdesign samt levererat armaturerna till stora delar av varuhuset.

Det är många våningar och flera olika butiker med varierande koncept vilket ljussättningen framhäver och förstärker.

Syftet med fotograferingen var att framhäva ljussättningens effekt på de olika miljöerna i butiken.