ARMATURER

Produktfotografering i egen studio för Cardi Belysning. Spotlights och andra armaturer för butiker och offentliga miljöer. Produkterna skulle fotograferas med olika bakgrunder, vara lätta att frilägga vid behov och i olika färger och utföranden.

Ett pågående arbete vartefter nya armaturer tillkommer i sortimentet. Fotografering, bildbehandling och retusch.