RETAILBROSCHYR

Formgivning av denna broschur om 40 sidor med belysning speciellt anpassad för butiksmiljöer. Så väl allmän ljus, riktad ljus och dekorativa armaturer inkluderades i broschyren som även innehåller nyheter och en kort företagspresentation.

Även fotografering av de flesta produkterna och miljöbilderna ingick i uppdraget.

RETAILBROSCHYR

Formgivning av denna broschur om 40 sidor med belysning speciellt anpassad för butiksmiljöer. Så väl allmän ljus, riktad ljus och dekorativa armaturer inkluderades i broschyren som även innehåller nyheter och en kort företagspresentation.

Även fotografering av de flesta produkterna och miljöbilderna ingick i uppdraget.