INTEA ÅRSREDOVISNING

AD och formgivning i samarbete med MOOW Kommunikation AB. Intea AB är ett nystartad fastighetsbolag och årsredovisningen var deras första. Det var viktigt att presentera årsberättelsen, företaget och fastigheterna på ett överskådligt och tilltalande vis med mycket bildmaterial från fastigheterna, samt ha tydliga och grafer och tabeller.

Årsredovisningen togs fram parallellt med den grafiska identiteten komplett med typsnitt, primära och komplementerande färger och ett tydligt bildmanér.

INTEA ÅRSREDOVISNING

AD och formgivning i samarbete med MOOW Kommunikation AB. Intea AB är ett nystartad fastighetsbolag och årsredovisningen var deras första. Det var viktigt att presentera årsberättelsen, företaget och fastigheterna på ett överskådligt och tilltalande vis med mycket bildmaterial från fastigheterna, samt ha tydliga och grafer och tabeller.

Årsredovisningen togs fram parallellt med den grafiska identiteten komplett med typsnitt, primära och komplementerande färger och ett tydligt bildmanér.