M-STORE STOCKHOLM

Fotografering för Cardi Belysning som gjort projektering, ljusdesign samt levererat armaturerna till butiken.

Syftet med fotograferingen var att framhäva ljussättningens effekt på de olika miljöerna i butiken.