SALMING BUTIK

Fotografering för Cardi Belysning som gjort projektering, ljusdesign samt levererat armaturerna till butiken.

Butiken innehåller även löplabb.

Syftet med fotograferingen var att framhäva ljussättningens effekt på de olika miljöerna i butiken.