VACSE ÅRSREDOVISNING 2015

AD och formgivning i samarbete med Moow Kommunikation AB. Vi fick förtroendet att formge och sammanställa årsredovisningen för 2015 år fastighetsbolaget Vacse. Parallellt jobbades en grafisk profil fram där vi utgick från Vacses logotyp och turkosa färg. Komplementfärger, typsnitt och bildmanér togs fram. Illustrationer, kartor, designelement, grafer och diagram gjordes enligt den nya profilen.

Varje årsredovisning ska från och med nu ha ett tema som går igen i omslag, bildval och i reportageform i framvagnen av årsberättelsen. Denna gång föll valet på en av hyresgästerna, Polisen i Södertälje.

VACSE ÅRSREDOVISNING 2015

AD och formgivning i samarbete med Moow Kommunikation AB. Vi fick förtroendet att formge och sammanställa årsredovisningen för 2015 år fastighetsbolaget Vacse. Parallellt jobbades en grafisk profil fram där vi utgick från Vacses logotyp och turkosa färg. Komplementfärger, typsnitt och bildmanér togs fram. Illustrationer, kartor, designelement, grafer och diagram gjordes enligt den nya profilen.

Varje årsredovisning ska från och med nu ha ett tema som går igen i omslag, bildval och i reportageform i framvagnen av årsberättelsen. Denna gång föll valet på en av hyresgästerna, Polisen i Södertälje.